COVER-Punch up

Punch Up [ENG]

♥ Author/ Artist: Kano Shiuko ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: English ♥ Genre: Drama, Rape, Smut, Yaoi, Comedy, Anal, English, Kano Shiuko DOWNLOAD Vol_1 DOWNLOAD Vol_2 DOWNLOAD Vol_3 […]

Read more
COVER-Priceless Honey 1 (Fall in XXX)

Priceless Honey [ENG]

♥ Author/ Artist: Kano Shiuko ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: English ♥ Genre: Drama, Rape, Smut, Yaoi, Comedy, Anal, English, Kano Shiuko DOWNLOAD

Read more
EROTORO

EROTORO [JAP]

♥ Author/ Artist: Aniya Yuiji, Mineshima Nawako, Nimoda Ai, Kei Ichikawa, Yamane Musashi, Pie Sankakusha, Yamaomi,Yuki Ringo, Isono Funa, Jaryuu Dokuro, Kashio ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: Japanese […]

Read more
COVER-Kano Shiuko - Sasakure Memoriaru

Sasakure Memorial [ENG]

♥ Author/ Artist: Kano Shiuko ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: English ♥ Genre: Drama, Rape, Smut, Yaoi, Comedy, Anal, English, Kano Shiuko DOWNLOAD ♥♥♥ CHAPTER 1 ♥♥♥

Read more
COVER-Dive by Kano Shiuko [Eng]

Dive by Kano Shiuko [ENG]

♥ Author/ Artist: Kano Shiuko ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: English ♥ Genre: Drama, Rape, Smut, Yaoi, Mystery, Anal, English, Kano Shiuko DOWNLOAD ♥♥♥ CHAPTER 1A ♥♥♥

Read more
COVER-Black Diamond

Black Diamond [ENG]

 ♥ Author/ Artist: FUWA Shinri ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: English ♥ Genre: Drama, Romance, Smut, Yaoi, Anal, English, FUWA Shinri Description: Yuu Is A Young And Handsome […]

Read more
1 2