Bachi Bachi [ENG]

♥ Author/ artist/Mangaka: Kijima Hyougo ♥ Doujinshi: ♥ Language: English ♥ Genre: Hard Yaoi, Sports, Fantasy ♥Publisher: Takeshobo ♥Published in: Reijin Summary: Tsudanuma, the captain of the soccer club and […]

Read more

Kinniku BL [JAP]

♥ Author/ Artist: Madara Mada, Chako Nediwo, Kaneko Ako, Kiyosumi Onaji, Wakachiko, Matsumoto Hitsuji, Mayuki, Miya Taira, Kijima Hyougo ♥ Pairing : ♥ Doujinshi: ♥ Language: Japanese ♥ Genre: Hard […]

Read more