Makishima-kun no Jersey ga Nusumarete [ENG]

Author/ artist: MC x Makishima, +810 (YAMADA Non)


Pairing:


Doujinshi: Yowamushi Pedal


Language: English.


Genre: +810/ hatten, Yamada Non, izumo neutral CHAOS, English, Hardcore, Yaoi.


DOWNLOAD

Makishimakun_no_Jersey_ga_Nusumarete_cover

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_endcover

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg01

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg02

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg03

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg04

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg05

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg06

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg07

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg08

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg09

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg10-11

Makishimakun_no_Jersey_ga_nusumarete_pg12